Free Web Space | BlueHost Review  

KANHOM

เนื้อเค้กชนิดต่างๆ

 

เนื้อเค้กชนิดต่างๆ

 

 

 

 

  เค้กที่มีไขมันเป็นส่วนผสมหลัก ( Butter Type Cake)

 

 


      เป็นเค้กที่มีปริมาณของไขมันสูง การขึ้นฟูของเค้กประเภทนี้เกิดจากอากาศที่ได้จากการตีเนย โดยอนุภาคของไขมันจะเก็บอากาศไว้แล้วขยายตัวในระหว่างอบ เค้กประเภทนี้ได้แก่ เค้กเนย เค้กผลไม้ ช็อกโกแลตเค้ก ฯลฯ

 

 

  เค้กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลัก ( Foam Type Cake )

 

 


     เค้ก   อาจมีหรือไม่มีไขมันเป็นส่วนผสมขึ้นอยู่กับสูตรโครงสร้างของเค้กเกิดจากโปรตีนในไข่   ซึ่งมีปริมาณสูงในส่วนผสม การขึ้นฟูขึ้นอยู่กับการจับอากาศของไข่ในระหว่างการตีไข่และทำให้เค้กขยายตัวหรือขึ้นฟูในระหว่างการอบ   เพราะเกิดแรงดีดขึ้น ทำให้เค้กขึ้นฟูในเตาอบ   การทำเค้กประเภทนี้ควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะฟองที่เกิดจากการตีไข่อ่อนตัว ไม่เหมือนเค้กที่มีไขมันเป็นหลัก เค้กประเภทนี้   ได้แก่แยมโรลขนม ไข่ สปองจ์เค้ก แองเจิ้ลฟูดเค้ก

 

 

  เค้กที่ทำโดยการแยกไข่ขาว - ไข่แดง หรือชิฟฟ่อนเค้ก ( Chiffon Type Cake)

 

 


         เป็นเค้กที่มีลักษณะรวมของเค้กเนยและเค้กไข่ คือมีโครงสร้างที่ละเอียดเหมือนเค้กไข่ และมีเนื้อเค้กที่มันเงาเหมือนเค้กเนย    ต่างจากเค้กเนยที่ชิฟฟ่อนเค้กใช้น้ำมันพืชแทนเนย   เป็นเค้กที่มีลักษณะเบาและนุ่มมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของเค้ก
ประโยชน์ของเค้ก
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเค้ก
เนื้อเค้กชนิดต่างๆ
ขั้นตอนการทำเค้ก
อุณภูมิที่เหมาะสมสำหรับอบเค้กชนิดต่างๆ
หลักการและเทคนิคในการทำเค้ก
ลักษณะของเค้กที่ด
ข้อผิดพลาดของเค้กสาเหตุและวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดของเค้กชิฟฟ่อนสาเหตุและวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดของสปองจ์เค้กสาเหตุและวิธีแก้ไข
การกำหนดน้ำหนักส่วนผสมต่อขนาดพิมพ
โฟโต้เค้ก
เค้กช็อกโกแล็ต
เค้กแต่งงาน