Free Web Space | BlueHost Review  

KANHOM

www.kanhom.co,th

ประโยชน์ของเค้ก

ประโยชน์ของเค้ก  


           เค้ก เป็นขนมอบที่มีลักษณะ รูปร่าง ตามความต้องการของผู้ผลิต แต่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี น้ำตาล
ไข่   นม   ไขมัน    และสิ่งปรุงแต่งให้เกิดชนิดของเค้ก เช่น ผลไม้ต่าง ๆ ดังนั้นเค้กจึงเป็นขนมที่ให้ประโยชน์กับผู้
บริโภค โดยได้รับสารอาหาร คือ

           - แป้ง น้ำตาล ให้สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย
           - ไข่ นม ให้สารอาหาร โปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่สร้างเซลล์เนื้อเยื่อให้กับร่างกาย
          -  เนย ไขมัน ให้สารอาหารไขมัน ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการหล่อลื่นและทำให้ผิวพรรณสดชื่น

           นอกจากนั้นเด็กยังสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ     เช่น วันมงคลสมรส วันเกิด ปีใหม่ และสามารถจัด
รับประทานเป็นอาหาร น้ำชา กาแฟด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของเค้ก
ประโยชน์ของเค้ก
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเค้ก
เนื้อเค้กชนิดต่างๆ
ขั้นตอนการทำเค้ก
อุณภูมิที่เหมาะสมสำหรับอบเค้กชนิดต่างๆ
หลักการและเทคนิคในการทำเค้ก
ลักษณะของเค้กที่ด
ข้อผิดพลาดของเค้กสาเหตุและวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดของเค้กชิฟฟ่อนสาเหตุและวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดของสปองจ์เค้กสาเหตุและวิธีแก้ไข
การกำหนดน้ำหนักส่วนผสมต่อขนาดพิมพ
โฟโต้เค้ก
เค้กช็อกโกแล็ต
เค้กแต่งงาน